Wat kost een uitvaart?

U kunt zich voorstellen dat de kosten van een uitvaart afhankelijk zijn van de persoonlijke wensen. Er zijn veel factoren die bepalend zijn voor de totale uitvaartkosten, maar de vereniging kan op basis van haar kennis en ervaring aangeven wat gemiddeld een uitvaart kost.

De totaalbedragen moet u relateren aan de aannames die wij in de navolgende opgave hebben opgenomen.
Daarbij is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld kosten voor consumpties na afloop uitvaart, advertentie, etc.

Een ervaringscijfer om u enig houvast te geven. Als lid van de  begrafenisvereniging De Laatste Eer te Rijssen komt u in aanmerking voor een speciaal ledentarief dat € 250,= lager is dan het niet-ledentarief.

Een “gemiddelde” uitvaart voor leden van De Laatste Eer komt in 2016 uit op ca. € 4500,= a € 5500,= exclusief graf en grafmonument.

.                                                         vervolg....
Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Rijssen
Meldnummer bij overlijden
Tel. 0548-521333
24 uur per dag bereikbaar
Meldnummer bij overlijden : Tel. 0548-521333  -  24 uur per dag bereikbaar

Begrafenisvereniging
                          "De Laatste Eer"
                                                        
Rijssen