Het bestuur van "De Laatste Eer"

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden.

De voorzitter is de heer W.Karkdijk, Veneslagen 37 te Rijssen.

De secretaris/penningmeester is de heer B.J.Brunnenkreef, Pastoor Petersstraat 1 te Rijssen. Tel. 0548 513304

Het bestuur vergadert 4x per jaar; de Algemene ledenvergadering vindt plaats in het voorjaar.
Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Rijssen
Meldnummer bij overlijden
Tel. 0548-521333
24 uur per dag bereikbaar
Meldnummer bij overlijden : Tel. 0548-521333  -  24 uur per dag bereikbaar

Begrafenisvereniging
                          "De Laatste Eer"
                                                        
Rijssen